Engineer Yubdaar Gabayyoo : Haadha Warraa Prezedant Lammaa Magarsaa haala Kanaan dubbatti!

Engineer Yubdaar Gabayyoo : Haadha Warraa Prezedant Lammaa Magarsaa haala Kanaan dubbatti!

Warri OBN maaliif Afaan Oromoon’ nuuf haasofsiisuu dadhabanii? Isaan haadha warraa Prizedaantii Oromiyaa mitimoo?


Breaking News-Lemma Megersa Wife is Speaking-Viva OBN

Injiner Yubdaar Gabayyoo (Haadha Warraa Prezedant Lammaa Magarsaa haala Kanaan dubbatti!)