Lamaanuu wal gaaffatu; eenyu Gaazexeessaan? Ani jaalladhe!!

Lamaanuu wal gaaffatu; eenyu Gaazexeessaan? Ani jaalladhe!!

Dr. Qadiida fi Ob. Lencoo Lataa.
// Af-gaaffii ( Interview) dhamoo wal falmii ( debate) dha waansaa?