Laga Dambii deebisanii hojiitti galchuuf heyyamni kennameefii jira.

Laga Dambii deebisanii hojiitti galchuuf heyyamni kennameefii jira.
KMN:- Muddee 30/2020
Omisha Warqee waggoota dheeraadhaaf qabeenyaa Oromoo saamee fayyadamaa turee fi Mootummaa dhufee darbaaf deeggarsa godhuun beekkamu dhaabbanni Meedirook jedhamu baatii tokko keessatti hoojiitti deebi’uuf heyyamni akka kennameef Ministirri ministeera Albudaa fi galiiwwanii Injinar Taakkalaa Umaa beeksisanii jiru.
 
Dhaabbanni kun keemikaalli inni fayyadamu daa’imman naannawa sanatti dhalatan qancarsuurraa hanga qaamaa laamshessuu, lafee jajallisuu,gogaa qaamaa kukkutuu,agartuu ijaa jaamsuu,wantoota addaa baafachuu dadhabuu yoo irraan gahu, ga’eessota naannawa sanaa dhukkuba Kaansarii,dhukkuba waa irraanfachuu,dubartii ulfaatirraa daa’ima baasuu, of wallaaluu(dagaachuu) fi kkf waan irraan gaheef ummanni naannichaa mormii cimaa geggeessen waggaa lama dura cufamee turus amma deebi’ee banamuuf heyyamni kennameefi jira.
 
Warshaan warqee kun walumaa galatti duguuggaa sanyii Ilmaan oromootirratti raawwachaa Kan turee ammas itti deebi’aa kan jiru ta’uun beekkamu qaba jedhu jiraattonni.


ትኩረት !!
አላሙዲን ዛሬ ለ ሸገር ገበታ 40 ሚሊየን ብር መስጠቱ ተሰማ። አብይ በዚ ደስታ የ ደንቢን የ ወርቅ ቦታ በ ታከለ ኡማ አማካኝነት ፍቃዱ ታድሶ እንዲሰጠው ትዕዛዝ ሰቱዋል።
1 ጉጂ ለገ ደንቢ አካባቢ የሚወለዱ ህፃኖች የ አካል ጉዳተኛ ሆነው ነው የሚወለዱት።
2 ህዝቡ መጠቀም ያለበት ቢሆንም ካልተሳሳትኩ 2% ብቻ ነው የሚጠቀመው። OPDO ትላንት የ TPLF አሽከር ዛሬ የ ስም ህድሳት ላደረገው ለ PP አሽከር መሆኗን ቀጥላ የ ጉጂን ህዝብ ልትጎዳ ትልቅ እቅድ ይዛለች።
Abadan Oromoon ilmaan ufii irratti hin eeyyemu jedhee amana.