Lafa Qonnaan Bultootaa Laga Xaafoo Humnaan Bultoota INSAn ….

Lafa Qonnaan Bultootaa Laga Xaafoo Humnaan Bultoota INSAn Samame-Yeroon Toleeraatiin