Lafa Oromoo kaleessa humnaan irraa fudhatan har’a abbaatti ..

Lafa Oromoo kaleessa humnaan irraa fudhatan har’a abbaatti deebisuun gaarii dha.

Garuu tarkaanfiin kun maaliif akka waan Oromoodhaaf mirgi dinagdee addaa kennameefitti afarfamaa jiru naaf hin galu. Question more why?????

Lafti kun Oromoo irraa kan fudhatame baruma OPDOn aangoo harkaa qabna ofiin jedhan keessa. Har’as jarumatu aangoo harkaa qabna jedhaa jiran. Eega akkas tahee, kaleessa yeroo lafti Oromoo humnaan fudhatamu maaliif afaan qabatanii har’a arraata baafatan? Boris lafti kun Oromoo irraa fuudhamee abbaa baraaf akka hin kennamne wabiin jiru maali? Warra hanga ammaatti haqa malee lafti irraa fudhatamee abbaa itti iyyatan dhabaniif maaliif beenyaan hin kafalamu? Ummanni gaaffiilee kana OPDOtti kaasuu qaba malee akka waan kennaan addaa boombaa OPDO keessaa gad xuruuraafii jirutti harka dhawee ililchuu hin qabu.
By Yaya Beshir

Lafa Qonnaan Bultootaa Laga Xaafoo Humnaan Bultoota INSAn Samame