Lafa teenna irratti waan jaalannu irratti gochuu mirga qabna. Nama biraa hin komatinaa.

Lafa teenna irratti waan jaalannu irratti gochuu mirga qabna. Nama biraa hin komatinaa.

OLF in action ! WBOn hojiitti jira. Wanti Eermiyaas Laggasaafaa iyyisiisu isa kana!Yeroo warri ammaa Naannoo Amaaraa bulchan G7 faana yoo lafa dhiitan, OPDO n garuu ABO ofirraa dhiibdi…..maalifi?

Hariiroon mootummaa Eertiraa waliin godhamu eeggannoodhaan akka tahu abdiin qaba. Waan bara 1998 dura mudataa turre hin dagannu. Ammatti hariiroo kana deebisuun barbaachisaa dha. Wayyaaneen wayta akkanatti tumsa humna cimaa dhabdetti achi garagaltee harka itti kennattee irree jabeeffachuu malti ture. Sana jalaa dhahanii Eertiraaf harka araaraa itti diriirsuun abshaalummaa dha. Garuu daangaa barbaachisu akka qabaatu garanumaa itti yaadaa deemuu waliin tahuu qaba. Ummanni keenyas waa’ee hariiroo biyyoota lameenii kana daangaa isii eeggannoon laalaa deemuu qaba. Maaliif akkan jedhe amma dubbachuun yeroo isaa miti. Yaadachiisumaaf kun gahaa dha.
Yaya Beshir