Laalaa mee hojii OPDO. Walgahii Oromoo jedhani yaaman, Oromoon yaa’ee

Laalaa mee hojii OPDO. Walgahii Oromoo jedhani yaaman, Oromoon yaa’ee yoo dhufu, miisensa OPDO male jedhani uummata garii dhorkaa jiru.

FINFINNEE, Millennium Hall
=========
“Ummata Hangana Baayi’atu kana Xalayaa seensaa Hin Qabdan jedhanii GALMA Millinium duratti Aduun qaqaa jiran.”

 

Via Biyya Oromiyaa


Let them swallow this bitter pill. They can never keep Oromos marginalized in the capital Finfine/Addis Ababa. 
============
Wanti har’a Finfinneetti tahe Oromoodhaaf injifannoo seenaan hin daganne. Diinaaf ammoo naasuu guddaa dha. Walgahiin milkaahuu fi milkaahuu dhabuun waan biraa ti. Oromoon magaalaa guddoo keessatti moggeeffame san keessatti akkasitti heddummatee bal’ina laphee isaa agarsiisuuutu injifannoo dha. Saba ammana gahu magaalaa kana keessatti akka dur san moggeessanii deemuun akka hin danda’amne haa amanani.

Viva Oromo and Oromia!!


“OPDOn waan nu yaamteef dhiiftee waan biraa odeessaa oolte. Oromoon garuu waan dhaqqeef galmaan gahatee gale. Kaayyoon dhaqeef dhimma Finfinnee irratti qoosaan hin jiru. Karaa kamiinuu mirga abbaa biyyummaa keenya tikfachuuf qophiidha jechuuf garagalee dhaqee agarsiise”