Kunoo..Wal-dhabdee, keessatti torban lamaa as, ABOfi OPD gidduutti akka uumamuuf namootnii wiixinan ilmaan abashoota caasaa ODPfi MNO keessa guutan jarreen ESAT TVfi Gim-7 wajjiin hariiroo qaban akka ta’ee ifa ta’aa dhufeera.

Kunoo..Wal-dhabdee, keessatti torban lamaa as, ABOfi OPD gidduutti akka uumamuuf namootnii wiixinan ilmaan abashoota caasaa ODPfi MNO keessa guutan jarreen ESAT TVfi Gim-7 wajjiin hariiroo qaban akka ta’ee ifa ta’aa dhufeera.

Wal-dhabdeen kun yeroo amma ilmaan nafxanyaa Amaaraafi ilmaan Oromoo gidduutti ta’ee ifaa-ifatti mullachaa jira. Ilmaan nafxanyaa Amaraa kan gammachiisuufi yeroo hunda ijaan arguu kan isaan hawwan ilmaan Oromoo lagaafi ilaalcha siyaasaan wal-qoodee yammuu wal-loluufi wal-ajjeessuudha.

Ibsaa Alamaayyoo Ijjiguu kennee ilaalchisaan akka Oromoon walfixuuf, ODPfi poolisii Oromyaa waan tumsan fakkeessuun, kan isaan barreessan keessaa muraasa akka ilaaltan kan armaan gadii fileera. Ilmaan nafxanyaa Amaaraa Daawuudiifi Jawaar irratti holoola daangaa hoofaa jiru. Akka isaan ajjeeffamaniifis labsii ballinaan labsaa jiru. Kan isaan barreessan kan armaan gadii ilaalatii murtee mataa keessanii kennaa; Waaqaa Lafaatii jedhaa yaa lammii koo.

Hena። ኢራቅ ነው Saud
አብይ የማይሰለጥኑ የዱር አራዊት ኑ ብለህ ህዝብ ታስፈጃለህ አሁንም ካአገር አስወጣቸው ቂጣቸውን እየገረፍህ አስወጣልን ኦሮሞ የሰላም ምድር ናት እኛ አንፈልጋቸውም

love
ምንድን ነው የምታወሩት? ዳውድ ኢብሳ መሀል አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ብሎ ጦርነት እያወጀ ማባበል ምንድን ነው? “ዛፉን ምታው ወፎችም ይበራሉ” ጠቅላያችን–ወያኔ ያለውን ሀብት ሁሉ ኦነግ ላይ ኢንቨስት አድርጎ ኢትዮጵያን እየወጋ ነው። ኦነግ እና ወያኔ አንድ ናቸው ኢትዮጵያ እንደሀገር እንዳትቀጥል የሚፈልጉ ሀይሎች ናቸው።የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ሊታገለው ይገባል!!!

ምርጫዬ አብይ ነው
ወሬ ብቻ አውሩ እናንተ ውሾች ከዚበላይ ምን እስከሚሆን ነው የምትጠብቁት የሰላም ጥሪ የሰላም ጥሪ ትላላቹ ሰላም ካልፈለጉ አልፈለጉም ነው እናንተ ለምን እርምጃ አትወስዱም? ደሞ ኦነግ ትላላቹ ኦነግ ብቻ አይደለም ያ እብድ ውሻ ወያኔ ህውሀትም አለበት

Caleb Cal
ኦነግ ከዱሮ ጀምሮ የሚታወቀዉ በመግደል በመዝረፍ ነዉ ።ጅብ እንኮን የራሱን አይበላም ኦነግ የራሱን ይገላል አሳፋሪ ነዉ

Tesfai Mebrhatu
ባስቸኴይ ጠንከር ያለ አርምጃ መዎሰደት አለበት. ከፖሊስ ጋር. ውጊያ የከፈተ. አሼባሬ ነውና. አንዲህ አይነቱን ፀረ ሰላም. ጊዜ መስጠት. አደገኛ ነው

ፊዳከ አቢኢ ወኡሜ ያረሱለላ ኢትዮጰያ ለዘላለም ትኑር
ውሬ ሰለቸን ዶክተር አብይ ዳውድ እና ጅዋር ሚባል ሽይጣን ለፍርድ አቅርቡልን ንጹህ ህዝብ አይለቅ ምንድ ናቸው እነሱ ይሄ አክል ሚትለማመጡት

Marta Yadeta
ሀሀሀሀሀሀ ዳውድ ኢብሳ ትግሬ ነው ብንል የምሰማን አጣን ይህ ደደብ መቀሌ ቢሮ ከፍቷል ይህ የወያኔ አሽከር የኦሮሞን ህዝብ እሰደበ ወያኔ የጠፈጠፈው ሽብርተምኛ ኦነግ መወገድ አለበት እይወኩለንም

ነፃነት ለኢትዮጵያ
እኔ የምለው ይሄ ዳውድ ኢብሳ ተብዬ በስተእርጅናው አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ብሎ እያቀረሸ እስከመቼ ። መንግስት ቤትና መኪና አልሰጠንም ብሎ የሚጠይቅ ያውም መብት ያልሆነን ነገር ለሚፈጠሩ ችግሮች እንዴት ሃላፊነትን መውሰድ እንደሚገባው ጠፋው። እስከመቼስ የወያኔ ጉዳይ አስፈፃሚ እንደሆኑ ሊቀጥሉ ነው። ትእግስትም ልክ አለው። አርባ አምስት አመት ነፃ አውጪ ሆኖ እራሱ ዛሬ ነፃ የወጣ የእንጨት ሽበት። ….


“Atakaroon ABO fi ODP gidduu yoo dafee hin furamne, biyyi kun ni jigdi”
Obbo Jawar Mohammed
OPDO-ODP’n Kaadhimmannaa amma ABO baqaaf taasisaa jirtu kana keessaatti waan fakkii kanarraa mul’atu kun waan ishee mudatudha. – https://t.co/KeFuxcn4VT pic.twitter.com/PdheQBLf0n


Dhaamsa keessaan saffisaann deemaa jiru kana……

“Miseensota keenyaa fi Warren fiixa ba’insa qabsoo bilisummaa oromoof quuqama qabdan hundaaf. Dhaamsi kun hicitiin isaa egamee hohiitti hiikamuu qaba. Innis:- OPDOn yeroo ammaa kana caasaa ishee diigame deebistee ijaarrachuuf ijibbaata gochaa jirti.Namoota ciccimoo fi qeerrowwan qaroodhaan fayyadamuun haala armaan gadiin hawaasa keenya booressuuf deemaa jiran.

Gara Lixaa Oromiyaatti dabballoota 200 oli bobbaasanii jiru.
Sana irratti dabaluun:-1– Shawaa bahaa,Arsii bahaa fi Lixaa, Harargee Lixaa fi magaalota fi aanolee naannawaa finfinnee hunda irraa,2- Tokkoon tokkoon sanaa fi magaalota irraa dabballee 4 hanga 7 tu deeme.
3. Yeroon turtii isaanii baatii tokko.

4. Hojiin isaanii caasaa OPDO diigame deebisanii ijaaruu. Kunis torban lamaaf ofuma isaaniitii hoogganuu dha. Torban lamaan itti aanu ammoo uummata keessa seenuun dabballoota haaraa filuun ramadanii gargaaranii hojjechuu karaa agarsiisuu dha. Akka kanaan baatii tokko booda boodatti deebi’u jechuu dha.

5. Haalli jireenya isaanii:- Akkuma haalli mijateen Hoteela, Waajjiraalee mootummaa keessaa fi kaampii waraanaa keessa jiraatu.
6. Tokkoon tokkoon isaanii magaalota fi aanota irraa ka’an irraa durgoo qarshii 17,000 hanga 22,000 fudhatanii deeman.
Dubbiin kun baay’ee critical waan ta’ef bakka ga’an hundatti basaasa jechuun suuraa isaanii kaasanii saaxiluu barbaachisu. Yoo akkas goon ofiifuu baqattee achii baddi. Kun dirgama yeroon itti hin laatamnee dha.
Gadaan Gadaa Bilisummaati!”

Beekan G ErenaComedian “Buzee fi Takkee” New Afan Oromo Comedy 2019