Kunoo OPDO’n akkanatti abbaa isaaniitiif boo’aa turan. Amma ergamtuu Wayyaanee namaan jetti!

Kunoo OPDO’n akkanatti abbaa isaaniitiif boo’aa turan. Amma ergamtuu Wayyaanee namaan jetti!

Ilma Mallas: Walaloo Abiyyi awwaalcha Mallasiif barreesse. Yaada isaa dhageeffadhaa!

Ferhan Abdulselam