Kunoo lammiin rakkina keessatti iyyuu akkanatti walitti gammadee walitti booha; artisti keenya kabajamaa, Nuhoo Goobanaas

Kunoo lammiin rakkina keessatti iyyuu akkanatti walitti gammadee walitti booha; artisti keenya kabajamaa, Nuhoo Goobanaas, seenaa gootota Oromoo falmaa mirga Oromoof jecha hidhaatti dararamaa turanii, amma immoo isa gaafachuuf Adaamaatti argaman oggaa dhagahu, ni bohe; ijoolleen wallee isaatiin kunuunfamanii guddatan immoo akka hin boonye itti himan. “Goonni hin baahu!” ittiin jedhan.
Innis, dabareesaa, “eehee goonni hin baanu,” jedhe. Sagaleen isaa walitti kuufatee,”oggaan gammadu, imimmaantu natti dhufa” jedhe. Anaa nyaatu goota Oromoo!!
=====================
Ijoolleen OPDO garuu lammiis qabachuu hin beektu; lammiifis gammadde hin beektu!
Safuu!!

Dhábasá Wakjira Gemelal


“Godina addaa Naannawa Finfinnee magaalaa Galaan Qaama Nageenya Fi Qeerroo fi Ummataa Jidduu Rakkootu jira.
Ummanni keenya karaa nagayaan akka Xumuran Dhaamif.
Rakkoon Sababa Kantiiba fi Ummata Jiddutti Uumamerraa Kan ka’e dha.
Kanatiibatu Ummata Dubbisuu Dide sababa Sanii Ummanni Dallanee Bahe achi Booda Kantiiban Kora Bittinneessa fi Poolisii Oromiyaa Yaammate.
Amma Wal dura Dhaabbatanii Walitti Gaarreffachaa jiran”
Yaya Beshir


Hiriirri Sambata dhufaa jiru kanatti Maqaleetti geggeeffamuuf karoorfama caalmaatti hariiroo Tigraay Eertiraa waliin qabdu jabeessuu kan jedhu irratti xiyyeeffata. ‘Eega dursamnee nutis akka itti deemnu beeyna’ jechaa jiru. TPLF ummata Tigraay dogoggorsee Itoophiyaa irraa qoollifachiisee gara firooma ummata Eertiraa jabeeffachuutti akka fuula deeffatan dhiibaa jira. Hariiroon yaadame kunis “hariiroo ummataa Tigree laga Marab gamaa fi gamanaa deebisuu” kan jedhu. Hiriira iftaanii kana miidiyaaleen Eertiraa akka gabaasaniif Biiroon Beeksisaa fi Turizimii Tigraay xalayaa gara Eertiraa ergatee deebii eegaa jira.

Gama biraan ammoo akka hafuura siyaasaa Ertiraa keessaa foola’u suufaa jirrutti ummanni Eertiraa kan sirna Asmaraa amma jiru kana akka abbaa irreetti hubatu araarri kun umrii sirnichaa nurratti dheeressinnaa laata yaaddoo jedhu calaqqisaa jiru. Hanga ammaatti Eertiraanota wal beeynu kan sirnicha hin deeggarre dubbisee kanin hubadhes kanuma. Gam tokkoo itoophiyaa waliin nagaan bu’uu ni deeggaru. Gama kaaniin ammoo araarri kun sirna Isaayyaas nurratti jabeessa jedhanii sodaatu.

TPLF fi deeggartoonni isaa dubbii kana waan beekaniif jecha ummata Eertiraa kan sirna Isaayaas irraa mufannoo qabu qabachuuf wixxifataa jiru. Ummata qabatanii mootummaa Shaabiyaa kophxeessuuf shira jalqabanii jiru. Akkuma Isaayaasii fi Dr. Abiyyi akka Tigraayitti nu kophxeessan nus ummata Eertiraa qabannee Shaabiyaa kophxeessina jechuun dhaadachaa jiru. Kaayyoon hiriira Maqalees keessi isaa kanuma. Hiriira dhihoo kana jijjiirama dhufe deeggaruun kutaa biyattii gara garaa keessatti godhame irraa adda tahee kan laalamuuf kanumaafi.