KUNOO AKKAS JECHAA JIRA DR. KEESSAN!

KUNOO AKKAS JECHAA JIRA DR. KEESSAN!

Qeerroon Qophii xumurte hojiitti hiiki. Keessattu Qeeroon giddu galeessaa Oromiya. Giddu galeessi Oromiyaa midiyatti dhiyoodha. Waan xiqqoo hojjechuun sagaleen keenyi akka dhagahamu gochuu dandeenya.

Dabalataan barattoonii yuunivarsiitii keessa jirtan sagalee keessan akka dhagahamuuf wal tumsa, wal ijaara, lafa samamaa jiruuf, Qeerroo hidhamaa jiruuf, Oromoo komandi poostiin bulaa jiruuf, WBO adamsamaa jiruuf, mirga abbaa biyyumaaf #SAGALEE TA’A. Barattoonni yuunivarsiitii keessa jirtan Dirqama lammummaa guddaatu isin harka jira. Sabni isin eegaa jira, dhaggeeffatamaa jirtu. Dhimmi Finfinnee murtee argachuu qabdi. Daangaan Oromiyaa kabajamuu qaba.

OPDOn AFAAN ISHEE KEESSAA BAASTEE “Finfinneen kan Oromiyaati jechuu qabdi”. Jechuu qofaa miti Hojiirra oolchuu qabdi. Yeroo waggaa tokkoo kennineerraafi ni ga’a.

Xawalwaallota FB irraa OPDOtyi hiriira hin bahiina jedhaniif gurra hin kenninu. Isaan kuni OPDO caala burjaaja’ina nutti uumani. Qeerroo adda facaasaa jiru.

Tokkumman qabsoofna.
Ni injifanna!!!

Abiyou Birhanu