Kunis dhiraa amaa durbaa tokko namaa lamaa rukkute malaqaa samtuu

Kunis dhiraa amaa durbaa tokko namaa lamaa rukkute malaqaa samtuu Raabbii adunyaa kana irraa dhabamaa siyaa godhuu shammaran saudii kessaa jirtaanus dhiraa amaantani biraa hin dhaqiina video kanaa lalaa me wanini itti godhuu saudi magaala karjii