Kunii maal jedhama? Marattummaa! Hidhaan Gonkumaa Furmaata Hin Ta’u!

Kunii maal jedhama? Marattummaa! #Hidhaan Gonkumaa Furmaata Hin Ta’u!

Guyyaa har’aa Mudeee 20, 2020 Jaallan Hooganooya, Qondaalotaa fi Miseensota ABO Mana Jireenyaa isaanii itti seenuun humni hidhate butee deemutuu dhagahame.
Akka kanaan, kanneen manaa butaman,
1. Dr Gadaa Oljirraa Ittigaafatamaa Wajjira Muummee ABO kan Gullallee
2, Jaal Mahaammad Raggaasaa Dubbii Himaa ABO
3, Jaal Malkaa Danuu MGS fi galaalchessaa SBO
4, Jaal Ibsaa Gaaddisaa Galaalchessaa SBO
5, Jaal Ayyaantuu Bulchaa Galaalchessituu SBO
6, Jaal Yeroosan Tashoomee Itti gaafatamaa Ijaarsa siyaasaa magaalaa Finfinnee
7, Jaal Tumsaa[Asaffaa Fiqaaduu] Qondaala ABO
8, Jaal Gurmuu
9, jaal Geesisaa kumsaa fi
10, jaal Leensaa Alii keessatti argamu.


OMN: Ukkamfamuu Hooggantootaa fi Qondaaltota ABO