Saguree: kun simanna jila ABO jaal Jabeessaa gabbisaatiin durfamu

#Saguree: kun simanna jila ABO jaal Jabeessaa gabbisaatiin durfamu qeerroon bilisummaa oromoo fi hawaasni oromo godina arsii ona digaluu fi xiijjoo magaalaa saguree taasiseedha.