kun shaniin bitata,kaanHantamaan bita gariini yaa alaamaa qawwee taa’aan qola labaniini,

kun shaniin bitata,,,kaan shantamaan bita gariini..
yaa alaamaa qawwee taa’aan qola labaniini,,
labanii hin iyyaa marreen yoo du’ee jabaan gaafa biyyaa….