Kun Qe’ee gooticha Oromoo, Obbo Baqqalaa Daawwaanoo ti.

Kun Qe’ee gooticha Oromoo, Obbo Baqqalaa Daawwaanoo ti.

Jilli ABO gara Oromiyaa Kibba Bahaa deeme maatiifi qe’ee obbo Baqqalaa daawwatee jira.
Gumaan gootoata Oromoo Bilisummaa Oromoo ti!! 


#Qe‘ee Kabajaa fi Ulfina dhabde bakka isiitti kan deebutu Gaafa Abbaan Qe’ee Mootummaa Isaaf Ta’u ijaarate qofaa dha!
Qe’een kun Kibba Baha Oromiyaa Godina Arsii Lixaa Ona Dodolaatti Qe’ee Gooticha Oromoo Diinaan Achi Buuteen Isaa Dhabame Jaal Baqqalaa Dawaanooti.
Jaal Baqqalaa Dawaanoo Goota Dorgomaa hin qabne Eenyummaa isaatiin yakkamuun achi buuteen isaa dhabameedha.
Ummanni Keenya Qe’ee goota kanaatti kabajaa mulqame uwwisuu fi Faana Jaallan Achibuuteen isaanii dhabamee Barbaaduuf Mootummaa mataa isaa ijaarachuu qaba. Mootummaa Mataa isaa Jaarachuuf Nagaha Waaraa fi Tasgabbii Sabatiinsa qabu argachuu qaba, Nagahaa fi Tasgabbii argachuuf Mootummaa Ceehumsaa Biyyoolessaa Naannoo Oromiya ABOn Labsame Milkeessuun Dirqama yerooti.
Jaarmiyaan deeggarsa ummataa qabu, mo’ataa dha.
ABOn haa lalisu!!

እንኳን የኛ ሆንሽ!!
#የኦሮሚያዜጋ

????????????????????????????////