Kun Mana hidhaa Buunnoo Beddalleeti Hidhamtoota Siyaasaatu guutee jira achi qofa miti Mana hidhaa Oromiyaa hundatu akkasi.

Kun Mana hidhaa Buunnoo Beddalleeti Hidhamtoota Siyaasaatu guutee jira achi qofa miti Mana hidhaa Oromiyaa hundatu akkasi.

Akkuma J.Marroon jedhe Waaqayyoo nu tuffatee dhukkuba koronaa kana nu bira haa dabarsu,Waaqayyoo Oromoof haa dhaabbatu baay’een gadda.
FREE ALL OROMO POLITICAL PRISONERS.Shukshukta (ሹክሹክታ) – ታከለ ተጠምደዋል – ከንቲባውን “የማሰናበት” ዘመቻ | Takele Uma | PP| Addis Ababa | Dr Abiy