Kun magaalaa Dambi_Dolloo WBO’n Qawwee Hinhikkaatu! “Wal kabajuu baannaan itti fufa” jedhaa jira qeerroon

Kun magaalaa #Dambi_Dolloo WBO’n Qawwee Hinhikkaatu!
“Wal kabajuu baannaan itti fufa” jedhaa jira qeerroon

Chali Ensermu Beyene


HIRIIRA SHAAMBUU
WALIGALTEEN ERITRAA HAA KABAJAMUU, WALGANUUN FASHINIIN ISAA DARBEERA
-DHIIGA OROMOO DHANGALAASUUN HAA DHAABBATU.
-WARRAANNII WBO SAKKATA’UUF GARA LIXAATTI DUULAA JIRU NURRAA HAA DHABBATU.
-UMMANII KEENYA BUQA’EE IDDOO ISAATTI HAA DEEBI’UU.
-ABO WAJIIN MARI’AADHAA NAGAA BUUSAA.
-OTOO QAAMNII ADDA ADDAA HIDHATEE BIYYITTI KESSA JIRU WBOn HIN HIKKATU.
-WBOn HUMNA ADDAA OROMIYAA TA’UUN DAANGAAF LUBBUU KEENYA HAA EEGU.
-WBO WAJJIN JIRAANNEE WBO WAJIIN DHUMNA OBSII DAANGAA QABA.
-WBOn GAACHANA UMMATA OROMOOTI.
OROMIYAA YAA BIYYA KORMAA
MAA SI DHAANTTI YARTUUN BIYAA ORMAA.

Chaltu Takele Abetu


FDG Gimbii WBO Qawwee HINHIKKATU? Guyyaa 29/10/2018

FIncila Diddaa Gabrummaa qeerroo fi jiraattonni magaalaa Gimbii haala kanaan ba’anii sagalee isaanii dhageessifachaa oolan. Hiriira seena qabeessa, mucaa isin argaa jirtan mucaa waggaa 10’ti “WBO’ko kottuka” jettee ofiis boossee nama boossiste, dhaloota qubee akkasii qabaachuutti ni boonna.

Dhaadannooleen dhaga’amaa oolan

1  WBO’n hin hiikkatu, nuti WBO cina jirra, WBO’n lafee dugdaa uummata Oromooti.
2  ABO fi WBO’n qaama garaagaraa miti. Tokkodha. Namoonni akkasitti fudhattan yoo jiraattan     dogoggoroodha.
3  Nuti qeerroon Oromoo kaleessa kan qabsoofneef, namoota lama sadii taayitaa qabachiisuuf osoo hin taane, mirga Abbaa biyyummaa Oromoo kabachiisuufi,
4   Olola facebook fi miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti WBO fi ABO irratti adeemsifamu, karaa kamiinuu cimsinee balaaleffanna,
5  Lammiin keenya naannoo Daangaa Sumaalee fi yeroo dhihoo asittimmoo Naannoo BG irraa buqqa’an hanga iddoo isaaniitti, mirgi isaanii kabajamee, kan yakka kana uummata keenya irratti shira xaxanii adda durummaan hojjetan seera biyya kanaatti nuuf haa dhiyaatan, kanammoo ijaan arguu qabna.
7  Oromoon lafa isaarraa buqqa’uun, saamamuun, RIB uummata nagaa irratti dhukaasee ajjeesuun haa dhaabbatu,
8  walumaa gala caasaan RIB gubbaa hanga goodaatti sirrii waan hin taaneef, miseensonni RIB uummata nagaa irratti dhukaasan seera biyya kanaatti haa dhiyaatan
10  ME fi ABO’n waliigaltee isaanii karaa ifa ta’een miidiyaa bilisaan uummataaf irra deebi’uun beeksisuu qabu.
11  paa tiin opdo/ odp holola sobaa fi ayyalaallattummaa haa dhaabu.
12  bulchiinsa Dr Abiyin qabatanii isa dhaadachaa jarreen Oromoo fi ABO irratti duula banan of haa qusatan.

Kanneen jedhutu dhaga’amaa oole
Jechi hiriira kanarratti ani filadhee fi jaaladhemmoo “Facebookiin WBO hin hidhachiisne, Facebookiin WBO hin hiikkachiisu, activistionni siyaasaa gurra qabdan ofittii muraa” kan jedhu ture Qopheessaan
#Leeqaa_W/W


Jabeessii WBO kee ummataa akkasii qabatanii sodatuu


Oduu teessuma opdo jalaa miliqxee baate…… Dhagesetaa wan har’a ta’e orallii 16 akkaa gubatee waraannii wayyannee. 456 akkaa du’e gara Gujjii qeellemm walaggaa maqaa naajjoo gaawwoo
qabbee Giiddamii bakkaa kana hunddaati waranii labsamee akka ollee qubaa qabdaa?
Harka lafa jalaan opdon waraana nurratti labsitee waan jirtuuf qeerroof
qarreen oromoo akka of qopheessitan asuman isin hubachiisuu barbaada
Oromoon qophaayi waraana diinaa ofirra qolachuuf
Barri bara bilisummaati

Abon Dhaabakoo Ganamaati

#FXG_JALDUU WBO’n QAWWEE HINHIKKATU!
Biyyaa seena Magaala Jalduu hiriira mormiin raafamaa jirti !

 

Chali Ensermu Beyene