Kun komaandoo MN Tigraayi. Barruu armaangadii waliin Tigraionline irratti maxxanfameen arge.

Kun komaandoo MN Tigraayi. Barruu armaangadii waliin Tigraionline irratti maxxanfameen arge.

“ተረፍ መረፍ ደርጊ ደቂ ምንሊክ ናብታ ዝተባረኸት ቅድስቲ መሬት ሓንቲ ስድሪ እንዶስገሩ፣ ግንባርኩም ከም ኳና ክረምቲ ፈሪሱ ቆርበትኩም ክባላሾ። ደቂ ማህረም ንፈጣሪ ጥራሕ ኢና እንፈርሕ።”
Hiiikaa – Harcaatuun Dargii ilmaan Minilik lafa eebbifamtuu fi kabajamtuutti taakkuu takka yoo ceetan, adda keessa akka hiddii gannaa buruqsinee gogaa keessan laaqna. Nuti ilmaan ‘Mahrem’ uumaa keenya qofa sodaanna.”
Akka Oromiyaatti humna sirriitti leenji’e TOKKICHA, kan walii isaa gaarreffatu osoo hin taane diina daangaa cehee Oromoo ajjeesu ciminaan eegu horachuu yoo barbaaddan kanarraa baradhaa.

Yaya Beshir 

ተረፍ መረፍ ደርጊ ደቂ ምንሊክ ናብታ ዝተባረኸት ቅድስቲ መሬት ሓንቲ ስድሪ እንዶስገሩ፣ ግንባርኩም ከም ኳና ክረምቲ ፈሪሱ ቆርበትኩም ክባላሾ። ደቂ ማህረም ንፈጣሪ ጥራሕ ኢና እንፈርሕ። Tigriai’s first choice is peace and only peace, but If you cross the border of Tigrai, you wouldn’t have time to take photos!!!