Kun finfinnee Adda-Baabayi masqalaati💪 Kan jiraate kana Arge hundi waaqa Galateefachuu Qaba! Milka’aa🙏

Kun finfinnee Adda-Baabayi masqalaati💪
Kan jiraate kana Arge hundi waaqa Galateefachuu Qaba! Milka’aa🙏Hinseenee Fiqaaduu

የኢሬቻ የሰላም ፌስቲቫል በመስቀል አደባባይ የቀጥታ ስርጭት