Korri Dubartootaa fi Shamarran Oromoo ABOn Qopheessame Finfinneetti Geggeessame

Korri Dubartootaa fi Shamarran Oromoo ABOn Qopheessame Finfinneetti Geggeessame

Duula Filannoo Itoophiyaa fi Qophii Dubartii Oromoo

Korri kun waajira ABO guyddicha Gullallee jirutti Sanbata dabre ka geggeessame yoo tahu, dubartoonnii fi shamarran godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa dhufan itti hirmaachuunis beekamee jira.

Dubartoonni Oromoo kallattii siyaasaa, dinagee fi ka biroodhaan fuul-duratti ba’anii mul’achuu qabu, jedhan – hirmaattonni walga’ichaa. Haayyu-dureen ABO obbo Daawud Ibsaas haasawa kora kanarratti dhageessisaniin “shamarran fi dubartoonni Oromoo ammummaan ijaaramanii filannoof dhufuuf qophaa’uu qaban,” jechuun hubachiisan. Gabaasaa guutuu caqasaa.


Dr.Milkessa Miidhagaa
Akkuma Lammaa Magarssa Miidiyaa kamiraayu Ugguranii turan. midiyaan biyya keessa jiru kamuu team lamma akka Gaaffif deebi hin goonef mootumma irra akekkachiifni kenname Osoon jiru Milkeessan hardha Ofii isaati BBC Afaan Oromootti bilbilun shira #Bilxiginnaan Ummata keenna irraan gayaa jirtu Saxiluu isaatin Galatoomi jennan.


TPLF nutti makamii PP taana jedhee kan kadhate eenyu? Bilxiginnaadha. Kan dide eenyu? TPLF. Kanaafuu TPLF Bilxiginnaaf halaala garuu warra biraatiif haraama. Dhuguma TPLF jibbiteetii Bilxiginnaan? Miti. TPLF qabachuu barbaaddi. Barcuma 38 TPLF san dhabuu ykn paartiileen biraa barcuma TPLF 38 kanatti fayyadamanii akka aangoo irraa hin buufneefi. Kuni tapha siyaasaati.

Hiikkaan isaa, “warra TPLF, yoo kan koo tahuu didde maqaa si balleessa. Kan nama biraa ta’uu hin dandeessu. Warra biraatis maqaa balleessee akka si waliin hin qindoomne godha. Harka kennita moo hin kennitu?” jechuu dha.

Ferhan Abdulselam


Lafti Keenya Lafee keenya!

Dr. Milkeessaa Miidhagaa dubbii saamichaa lafa Oromiyaa saaxilee jira. Namni kun hogganaa itti fayyadama Lafa Oromiyaati. “Lafti Oromoo hammi kuni yeroo saamamu caasaan mootummaa inuma jira. Taa’etuma ilaala. Caasaa keenyatu keessa galee waliin hojjechaa jira. Kanaaf dhaabuus dhaabsisuus dadhabne” jedhe. “Caasaa keenyatu keessa galee waliin hojjechaa jira” jechuun mootummaatu saamicha geggeessaa jira jechuudha. Dubbii kana akka salphaatti ilaalanii bira dabruun barbaachisaa miti. Dr. Milkeessaa Miidhagaa hammeenya mootummaa kanaa argee quuqamni sabaa itti dhaga’amnaan saaxiluu filate. Kana dubbachuu isaatti quuqama sabaaf qabu mul’isee jira. Isas galatoomfachaa waan inni saaxile kanas balaalefachuun dirqama ta’uu qaba.

Ferhan Abdulselam