KORONAA VAAYIRAASII FI IMALA NAMOOTA GODINA ARSII BAHAA AANAA ROOBEE

KORONAA VAAYIRAASII FI IMALA NAMOOTA GODINA ARSII BAHAA AANAA ROOBEE

KONKOLAATAAN DHAABBATAAF TEESSUMAAN FE’A

Haalli konkolaataa Arsi Roobee kan nama gaddisiisudha…⁉️

Godina Aarsii Magaalaa Diksiisii kaasee gara gadi jiran hunda keessatti
Gaariin fardaa nama jahaa hangaa kudha lamaat fe’a,konkolaataan dhaabbataaf teessumaan fe’a,Fe’umsi nama kan nama gaddisiisudha…⁉️

Har’a irra boru wayya kan jedhamu tokko jira,Arsi Roobee bira har’as borus jijjiiramni homaatuu hin jiru.Kuni maalif ta’een gaaffii koo fi kan nama of yaadateti.

Aja’ibaa yeroon ija koon argee sanaatti Tiraafikiin konkolaataa dheessa Imala Keenyaa keessatti konkolaachisaan yooTiraafikiitti piip,piip godhuu,Tiraafikiinis konkolaachisaatti piip,piip xiix godhaa,daandii gadhiisaaf San booda walitti baquu

Tiraafikiin dhaabbataaf teessumaan konkolaataa namoota fe’eef daandii gadhiisuu biraa darbee ,yeroo tokko tokko ammoo ofifuu dhaabbataan fe’amee deema,Hangan ija koon argeetti duraan Tiraafikitu jira malee seerii tiraafikii wan jiru hin fakkaatu…!!?

Ergaa KORONAA VAAYIRAASIIN Itoopiyaatti mul’atee hoo…!?

Tufaa Wadaajoo Bitootessa 2020

Via: Tsegaye Ararssa