Koreen Giddu galeessaa ODP dhimma haaromsaa ilaalchisee ..

Koreen Giddu galeessaa ODP dhimma haaromsaa ilaalchisee irra deebi’ee kallattii ifa tahe tokko kaa’uu qaba malee dubbiin haaromsaa kun achuma Biiroo dhaabaa keessatti waraqaa irratti hafeera.Keessattuu hoggansi Godinaalee,Aanaalee fi magaalotaa hedduun ammallee adeemsa moofaa OPDO duriitiin sammuun jaraa xaxamee update tahuu dadhabeera.Hoggansi tokko tokko aangoo irraa na buusuuf jedhee facebook account 5 oli maqaa adda addaatiin banatee abaluun yoo buustani ardiin kun gaggaragaluusaati jedhee doorsisaa oola.Abaluu inni jedhu matumaasaatiin.Dhimma kana irratti xiyyeeffadhee tibbana walitti fufiinsaan haala qabatamaa jiru nan maxxansa isin page koo kana like godhaa nu hordofaa

Andualem Bafakadu Demelce 1