Kora saba Galmaa Caffee Araaraati tasifaame Irrati Wanti achiti dubaatame dogoggoraa jedhe Jawaar_Mohammad

Kora saba Galmaa Caffee Araaraati tasifaame
Irrati Wanti achiti dubaatame dogoggoraa jedhe Jawaar_Mohammad

Waarii OPDO ummaata walitti wamate dhaaba tokko irrati duullun maaliif
Qoricha gandummaa, malattoo tokkummaa, qoricha wallaala, qoricha fakkeesitu, qoricha shira dalagduu, qoricha basaastu, qoricha sobduu, qoricha jibbiinsafi daandii dhugaa aggeefadhu. Dhaabileen Siyyaasa Oromoo keessumaa OPDO keesumaa Lammaa Magarsaafi waayilootansaa Wayyaane ykn Mallasi Zeenawii lammataa kan Oromoo salphisuufi deemu siina jalaa bahuu kan hin dandeenye raawwachuufi deema jirtu. Daandii sirriin ammasi walfaana hojjechuu qofa. Qawween qawwee dhaluu, nageenyi nageenya dhaluu baruun Oromoo salphisuu irraa ofi qusachuun murteesadha.

The Garri celebrated today’s attack on the Oromo in Moyale as their own “victory” even though we all know that the killings were undertaken by the Ethiopian defense forces. No doubt that Garri business men on the Kenyan side of the boarder also extended their hands, at least financially.

Shame on the Ethiopian gov’t for its utter failure to protect our people!!