Kora Miseensota ABO Ameeriikaa Kaabaa marii Guyyaa 2ffaa Hagayya 3/2017

Kora Miseensota ABO Ameeriikaa Kaabaa marii Guyyaa 2ffaa Hagayya 3/2017

Kora Miseensota ABO Ameeriikaa Kaabaa marii Guyyaa 2ffaa Hagayya 3/2017
=========
Korri Miseensota ABO Ameerikaa Kaabaa Magaalaa Lakkuutti Bifa Ho’aa Ta’een Gaggeeffama jira. Korri Miseensota ABO Ameerikaa Kaabaa Kun Guyyoota Lamaaf Kan Gaggeeffamu yoo ta’uu, Dhimma Haala Yeroo irratti hundaa’uun Qabsoo Bilisummaa Oromoo Jabeessuufi Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) humneessuu irratti Xiyyeeffachuun marii baldhaan gaggeeffamaa kan jiruu ta’uufi maayyii irratti murtiileen jajjaboon qabsoo bilisummaa Oromoo fiixaan baasuuf kan fudhatamuuf jiran ta’uun hubatamee jira. Kora Milkii kan Injifannoon fi itti baha Bilisummaa Uummata Oromoo nuuf haata’u!!
Injifannoon Uummata Oromoof!!
Gadaan Gadaa Bilisummaati!!.