Koongireesiin Federalawaa Oromoo (KFO) leenjii ijaarsa dandeettii

Koongireesiin Federalawaa Oromoo (KFO) leenjii ijaarsa dandeettii miseensota sadarkaa adda addarra jirani godinaalee Shawaa Bahaa Arsii Arsii, Arsii lixaa Baale Boorana Gujii lixaa Gujii Bahaa Harargee Lixaa Harargee baha Kamisee irraa walitti baba’anii fi Adamaatti kennaa jira baniinsa leenjii kana irratti profesar Mararaa Guddinaa haasaa godhaniin dogongorri seenaa baroota 1960 moota hooggantoota paartilee biyya kaanaa keessa ture keessatti Oromoon raawwate ammallee jiraachuu eeraniiru.

Dubbii isaanii kanaan qabsoo warraaqsa Itiyoophiyaa baroota 1960 moota biyya kanatti dhufe keessatti dhalattoonni Oromoo bal’inaan hirmaataniis wal ta’uu dhabuu isaaniitiin saba isaaniis miiaisanii Ofillee midhamani har’as kuni dabalamuuf waan jiruuda of eeggannoo fi ciminaan of ijaaruun qophii gochuun furmaata jedhu. Tokkummaa sadiitu nu barbaachisa isaanis tokkummaa qeerroo tokkummaa uummtaa fi beektotaa fi tokkummaa dhaabnilee siyaasaati jedhaniru
“Namni tokko sagalee tokko (one person one vote)”

Gurmeessaa Ayyaanoo

Karoora KFO waggaa sadii (2011-2013): Godinaalee 42 fi Aanaalee 353 waliin gahuu.


When the law is not enough, there is a right to use popular force. Peace in Oromia can’t be jeopardized because of political correctness and too much tolerance to minorities. The level of contempt and hate minority Amharas have for Oromo rule is absolutely staggering. If need be there, gather them, put them on buses and ship them to wherever they come from.
Biyya Oromiyaa