Koonfaransii Tumsa Sochii Haqa Oromoo – Kutaa 2ffaa:

Koonfaransii Tumsa Sochii Haqa Oromoo – Kutaa 2ffaa: Of-tuulummaan Habashootaa hammaachaa dhufuu isaa fi dhiibbaa inni Saboota cunqurfamoo irratti qabu | Barbaachisummaa wal-tumsa Sabootaa fi Sab-lammootaa
#RSWO – Fuulbana 19, 2020