Koonfaraansiin nageenyaa fi araaraa naannolee ollaa Ityoophiyaa bahaa taa’ameera

Koonfaraansiin nageenyaa fi araaraa naannolee ollaa Ityoophiyaa bahaa taa’ameera

Finfinnee, Sadaasa 26/2018-Koonfaraansiin nageenyaa fi araaraa naannolee ollaa Ityoophiyaa bahaa magaalaa Adaamaatti taa’ameera.

Gareedhanis ta’e dhuunfadhaan rakkoo uumanii warreen saba da’oo godhachuuf socho’an saaxiluudhan, jijjiirama amma dhufe fiixaan baasuuf waltajjiin akkanaa murteessadha jedhameeara.

Koonfransiin nageenyaa fi araaraa naannolee ollaa Ityoophiyaa bahaa magaalaa Adaamaa kun Galma Abbaa Gadaatti taa’amaa jira.

Af yaa’iin Caffee Oromiyaa aadde Loomii Badhoon haasaa baniinsa waltajjichaarratti taasisaniin, waggoottan lamaan darbanitti tarkaanfiiwwan faallaa heera mootummaa fi farra demokraasummaa fudhataa turuu kaasaniiru.

Jijjiirramni eegalame akka hin gufanne hojjechuudhan, biyyattiitti nagaa fi tasgabbiin akka hin boorofne hojjechuun nurra jiraatas jedhaniiru.

Olaantummaan seeraa qormaata keessa akka hin galle, rakkooleen siyaas, hasaaw diinagdee akka hin babal’anne, walitti bu’iinsi adda bittinuus akka nu hin mudanne yeroo kamuu caalaa dammaqnee cimnee hojjechuu qabnaan dhaaman.

Koonfaransii nageenyaa kanarratti naannoleen ollaa baha Ityoophiyaa Oromiyaa, Somaalee, Afaarii fi Harariin hirmaachaa jiru.