Konyaa Lixa Shawaa Ona Jibaat keessatti kan argamu Bosonni Jibaat, ibidda

Konyaa Lixa Shawaa Ona Jibaat keessatti kan argamu Bosonni Jibaat, ibidda Roobii kaleessaa (Bitootessa 24, 2021) itti qabsiifameen, Kamisa har’aallee guyyaa lammaffaaf itti-fufuun gubachaa jiraachuu.
 
Loltootni Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa, WBO’tu bosona kana keessa jira, jechuun baay’inaan naannoo sana buufachuu eegaluun isaanii ji’a tokko kan lakkoofsise ta’uu fi Uummani Oromoo naannoo bosana kanaa jiraatanis rakkoo/sodaa nageenyaa irraa kan ka’e qe’ee ofii irraa gara iddoo biraatti erga godaananii bubbulanii jiraachuun wal-qabatee, ibiddi kun LMKII bosona sana weeraranii jiraniin qabsiifamuu akka hin oolle dubbatu, Maanguddoon Oromoo, jiraataan Ona Jibaat.
Konyaa Lixa Wallaggaa Ona Gullisoo keessatti, Kibxata dheengaddaa irraa qabuun hanga Kamisa har’aatti Oromoonni 8 Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaaan jjeefamuu
RSWO – Bitootessa 25, 2021