Waamicha Marii Hawaasaa, Konyaa ABO Washington, DC, Fulbaana 02, 2018

Waamicha Marii Hawaasaa, Konyaa ABO Washington, DC, Fulbaana 02, 2018


Goota rakkoofii bu’aa bahii ulfaataa qabsoon qabdu hundaa moo’atee hardha gaheedha.
Jaal daawud ibsaa TORBAN DHUFU kessatti handhuura OROMIYAA FINFINNEETI saba isaa waliin ….


Diilallaa, hiriira deeggassaa, Hagayya 29, 2018

Adios!!