Konsartii Boolee fi Eebba Waajjira Adda Bilisummaa Oromoo Finfinnee Kutaa Magaalaa Boolee, Gooroo

Konsartii Boolee fi Eebba Waajjira Adda Bilisummaa Oromoo Finfinnee Kutaa Magaalaa Boolee, Gooroo

Konsartii fi Eebbi Waajjira Adda Bilisummaa Oromoo Kutaa Maagaalaa Boolee naannoo Goorootti Dilbata dhufu jechuunis 21/4/2011 Ganama sa’a 5 irratti ni eegalama. Hogganooti Ol’aanoon ABO,Artistoonni bebbeekamoonii fi Keessummooti biroon irratti affeeramaniiru. Guyyaa jedhame kanatti Qotee bultoonni naannoo,dargaggoonnii fi Uummatni Oromoo marti irratti affeeramtaniittu.
Tikkeetii Seensaa iddoo itti argattan karaa Koree Konsertichaatiin isin beeksisna.
Galatoomaa.

Injifannoon Uummata Oromoof.