Konferensii Gurmuu Hayyoota Oromoo (GHO) marsaa 2ffaa

Konferensii Gurmuu Hayyoota Oromoo (GHO) marsaa 2ffaa

Yeroo ammaa, humni angoo mootummaa biyya Ityophiyaa qabatee jiru, shororkaa Wayaaneen waggoota 27f ummata Oromoo irratti deemsisaa turte dachaan raawwataa, angawoota jaarmolee Oromoo fi Oromoota qaroo mana hidhatti guuraa fi ajjeesaa, walumaa gala ummata Oromo irratti humna qabu hundaan duula sanyii daguuggaa gaggeessaa jira. Mootummaa seer-dhableen Koloneel Abiy Ahmad kana kan humna qabuun mara carraaqaa jiruuf, gaaffii bilisummaa fi abba-biyyummaa ummatni Oromoo qabatee qabsaahu humna qawweetiin ukkaamsuu bira taree, Oromoo fi Oromummaa dhabamsiisee, akeeka mootota Habashaa durii – ol-aantummaa saba tokkoo, afaani, aadaa fi amantee tokkoo angomsuufi dha.

Oromummaan gita-bittoota Itoophiyaa hundaatiin maaliif diineffatame? Itoophiyummaa isaan lallaban kuni woo maali? Ummati Oromoo marsaa diinaa qara hedduu kana jalaa bahee Hiree ofii isaa akkamiin murteeffata?

GHO, gaaffiilee kana fakkaatan irratti guyyaa Onkololessa 18, 2020, sa’aa 14:00 – 17:00tti konferensii barumsaa fi waltajjii marii qopheesseera. Konfaransiin kun sa’aa 14:00 akka lakk. yeroo Berlin/Cairo/Johannesburg; 12:00 noon GMT; 8:00 a.m. N.Y./D.C.;  3:00 p.m. Finfinne;  4:00 p.m. Dubai; 11:00 p.m. Melbourne) jalqabee geggeeffama.

Gurmuu Hayyoota Oromoo

Konferensiin kun toora „Stream Yard“n Mediyaalee Oromoo garaa garaa kan akka Anaaf Multimedia, Oromoo News Network, Kaayyoo Multimedia Service, Kello Media, Kush Media Network, kkf irratti tamsa’uun kallattiin ummata baldhaa akka dhaqqabu fi hirmaachisu yaalama. Oromooti hunduu marii kana irratti si’ayinaan akka qooda fudhatan affeerraa keenya.

Injifannoo Ummata Oromoof!

Gurmuu Hayyoota Oromoo (GHO)

https://www.facebook.com/Gurmuu-Hayyoota-Oromoo-GHO