Kol. Gammachuu Ayyaanaa Yeroo dheeraaf badii tokko malee eega mana hidhaatti dararamaa ture booda guyyaa arraa hidhaarraa hiikkamee jira. Baga Gammaddan!!!

Kol. Gammachuu Ayyaanaa Yeroo dheeraaf badii tokko malee eega mana hidhaatti dararamaa ture booda guyyaa arraa hidhaarraa hiikkamee jira.

Baga Gammaddan!!!

Kolonel Gammachuu Ayyaanaa baga ba’e jechuun mirqaanuun kun maaf barbaachise? Kolonel Gammachuu gaafa Wayyaaneen (Abiy Ahmed Ali) hidhee kaasee iyyaatuma turre. Amma garuu maaltu nama gammachiisa? Mana Hidhaa dhiphaarraa gara mana hidhaa bal’aatti’ ba’uun hagasuma nama burraaqsisaa? Mee mana hidhaa bal’aa sana mana Oromoon keessaatti kabajamee jiraatu gochuuf qabsoo jalqabdanitti jabaadhaa.

Gammeenis gara qabsootti. Yeroon yeroo itti ati andaqii afattee baga gammaddee teessee keessumsiiftu miti. Guyyaa har’aa kana caalaa kottoonfattee mana teenyaan #Taajjabbiin balbala manakee jira.

Oromoo, warra mana hidhaatti dararamaa jiran hunda yaadataa jirtuu? Gammee kuma 20 oltu achi hafe.


Ergaa gabaabduu Jaal Gammachuu Ayyaana

ODM~Breaking News~Iccita Guddaa Waa’ee Kolonel Gammachuu Ayyaanaa, Hidhaafi Sirna Hidhaa kanaa gadii dahggeeffachuun waliif daddabarsaa, 2019

Qabsoo waggaa dheertuuf ilmaan oromoo meeqa itti wareegamee namichaa kannaaf kaanitani itti dhisun salphiinaa keessani oromoo!! bulchaan Ethiopa Daniel Kibret

ዳንኤል ክብረት ህዝብ ስብስቦ ኦሮሞ የሚባል የዛንግዜ የለም ጋፋቶች ነበር የሚኖሩት እያለ ኦሮሞን መጤ እያደረግ ሲያስተምር ነው ይሄ ቪዲዮ አብይ አህመድ እናቱ ነፍጠኛ አባቱ የማይታወቅ በሀሳብ አንድነት ካለው ከዳንኤል ክብረት ጋር በመሆን ነው ኦሮሞ ላይ ተንኮል ሲሸርቡ የሚውሉት

በስተመጨረሻ ኮ/ል ገመቹ አያና ዛሬ ከአንድ አመት እስር በኃላ ተፈቷል። እንደ እኔ የኦሮሞ ብሔርተኝነት አባት የሆነው የኦነግ ደጋፊ የሆናችሁ በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ። Baga Nagaan Hiikkamte!!Haweni Dhabessa

#Oduu_Ammee
Gootichi Ilmi Sabaa Obbo Lammaa Magarsaa isa durii irra amma EPP Kiyyootti gatan jedhame.
Akka Odeessi keessa beektotaan bahetti Jaarsoliin Haala yeroo irratti Lammaa haasofsiisanii turan.
Isaanis kaayyoo ganama uummata isaaniif bahan Daandii Jeneraal Taaddasaa Birruu kan hin gadhiifne.
Haal dureen Armaan gadii yoo mijate isaanis deebi’anii Dr.Abiyyis ta’ee dhaabicha waliin akka hojjetan ejjennoo isaaniitiin Jaarsolii biyyaaf ibsan.
Ejjennichis muraasni
1. Daangaan Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee fi Naannoo Oromiyaa kan Bulchiinsaa kan Bara 1987 hataattamaan yoo ibsame ykn sararame.
2. Komaadi Poostiin Godinaalee Wallaggaa fi Boorana Gujii hataattamaan yoo kaafamee fi Raayyaan ittisa biyyaa achi jiru hataattamaan yoo gadi dhiisee bahe
3. Aangawoonni Mootummaa safuu uummata Oromoo hin eegne,saba biratti fudhatama hin qabne hataattamaan yoo aangoo isaanii irraa kaafaman.
4. Hidhamtoonni Siyaasaa Oromoo haal duree tokko malee yoo gadi lakkifaman.
5. ODP’n Osoo Uummata hin mariisisiin gara Bilxiginnaatti baqxe fedha Uummata Oromoon ala waan ta’eef kanaaf EPP’n gonkuma Uummata Oromoo bakka hin buutu gaaffii Oromoos gonkuma hin deebistu hinumaa iyyuu rakkoo oromoo irratti harka 101 ta’uun fiddee dhufti kanaaf Uummanni oromoo dursee Gooxii hanga federaalaatti irratti mari’atee naaf ta’a jedhee fudhate akkasumas hooggantoonni ciccimoon qabsoo hadhawaa waliin geggeessaa turree har’a dhiibaman yoo fuula uummata isaanitti as deebifaman anis rakkoo hin qabu jedhan.

Qeerroo Finfinnee Eekkaa


#Dubbiin Xawalwwaallee kanumaan xumurame. Dhaabni Sum’iifi Diigduu barbaadu hinjiru. ABO fi KFOn durumaa tokko. Miseensonni ABO hundi duras KFO keessa taa’aniituma hojjetaa turan.

Ergaa gabaabduu Jaal Gammachuu Ayyaana

Nagaatti Girrisakoo! Koreen Hojii Raawwachiistuu KFO Gaaffii Jawaar Mohaamad itti makamee dorgomuuf paartichaaf dhiyeesse kufaa godheera.
Piroofeesar Mararaan qabsaa’aa buleessa, nama ejjennoo cimaa qabuufi nama mul’ata dheeraa qabudha.
Jawaar ABO diiguuf akkuma sochii godhee booda milkaa’uufii dhabnaan nuun diiguuf nutti munyuuqaa dhufe waan jedhan fakkaatu hogganni olaanoo paartichaa!
Gaafa Addi Bilisummaa Oromoo waraqaa beekamtii boordii filannoo biyyaalessaa irraa argate Jawaar ammoo “nan dorgoma” jedhe.
Sagaleen uummata oromoo akka faca’uufi ABOn akka dhadhabuuf ittuma yaadee waan godhedha.
Waan maraafuu Jawaar shira inni aggaammate jalaa baqeera. Nagaatti warri Girrisaa!

Beekan Erena 


BB$: Seenaa imala Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi Haala yeroo


ሚኒሊክ ሥርአት እንደ ዘንዶ እየተጠመጠመብህ እንደሆነ አሁንም አልገባህም?
👇🏽#Bilxiginnaa 🤦🏽‍♂️

These idiots misappropriate everything, lady justice is supposed to be colour blind but they put on her ‘the tricolor’, how stupid are these people? Hammer, Scale, Sword, Scroll are symbols representing concept of Justice. In Oromo society, Alangaa (the whip) represents justice.