Kol. Gammachuu Ayyaanaa: “Oromoon humna qabu yoo fayyadame lafa sochoosee galaana dhimbiibuu danda’a.

Kol. Gammachuu Ayyaanaa: “Oromoon humna qabu yoo fayyadame lafa sochoosee galaana dhimbiibuu danda’a. Lolli ammaa Wallaggatti utuu hin taane, Oromiyaa irratti labsame.

Warri mo’ame isa mo’een shiftaa jedha.

Addi Bilisummaa Oromoo eenyuttuu maxxanee hin beeeku; maxxantuus miti. Qaama biraa waliin hojjechuuf ABOn eyyama Oromoo barbaada.

Rakkoo uummata Oromoorra ga’aa jiru kanaaf kan gatii kaffalu Oromoo qofa miti. Olloota Itoophiyaafi olloota Oromiyaatu gubata.

Uummata fixuudhaan injifannoonis hin dhufu; fincilli uummataas hin dhaabbatu.

Warra nagaa kabachiisna jedhutu nagaa biyyaa booressaa jira. Seera cabsee kan jiru mootummaadha.

Waraana Bilisummaa Oromoo kan bosonatti hambise mootummaadha. Waliigaltee keenya cabsanii gorsa qaama biraa fudhatanii akka waraanni hin galle godhan.

Oromootu Oromoo lola ykn ajjeesa jechuun sirrii miti. Sirna mootummaatu Oromoo lolaa jira. Bara Minilikis waraanni guddaan baayinaan Oromoodha. Gaafa wayyaanees kan waraana keessaa baayina qabu Oromoodha. Sirnatu Oromoo ajjeesaa jira.

Eenyummaan ilaalcha; dhaloota qofa miti.

Oromoon dhugaasaatti deebi’e kan jennu weerara Minilik dura lafa irra jiraachaa turetti yoo deebi’edha.”

Kol. Gammachuu Ayyaanaa

Biqilaa Amanuu Abbaashomaa


Nama ani “Siyaasan baradhe,biyya Hindii,Chaayinaa fi Ameerikaa” jedhee oduu afuufuu malee Siyaasa namni hin beekne kun #Abiy caalaa Kaansariin qabsoo Oromoo #Jawaaridha.

Uummatni homaa hin beekne jalaa waca,mootiin Girrisaa immoo oduu bacaabbaca,ragaa malee nama kana hin qeequ.Dave Abdiwaaq

Wanta takaa otto hinbeknee afaan banun stupidity of the century!!!!!Yaada Aartistoota 2’n keessaa kamtu Uumamuu danda’a jettu !
#Art Jaafar Alii__Barana filannoo dhufaa jiru kana yoo paartiin badhaadhinnaa hin injifatin oromoofis ta’ee itoophiyaadhaaf balaa guddaadha.
#Sababnisaa ,waan haarawa gad deebinee hundeerraa jalqabuu caalaa,kama jiru sirreeffachaa deemuu woyya waan ta’eef.

#Art Jaamboo Jootee_Filannoo as deemaa jiru kana yoo gamtaan hooggansa oromoo(KFO,PBO fi ABO)’n hin injifatin gaafa Afrikaatiifuu balaa guddaadha.

#Sababnisaa,oromoo kan miidhaa jiru nama osoo hin taane,sirnichuma duraattu jira waan ta’eef,sirnichi hiddumaa bifa haarawaan ijaaramuu qaba sila ta’eef.

Yaada Aartistoonni kunniin karaa fuula miidiyaan kennaniidha.