Kol. Abiyi Ahimad FARDA TROOY Habashootni Ittiin QBO Laamshessuuf Ergatanimoo; Dhuguma Fira QBO’ti?

Above Single Post

Kol. Abiyi Ahimad_FARDA TROOY_Habashootni Ittiin QBO Laamshessuuf Ergatanimoo; Dhuguma Fira QBO’ti?

Godina Shawaaa Bahaa irraa Oromoota miseensota ykn deggertoota ABO ti jedhamanii qabamuun hidhaa jiran.

1. Abbaa Gadaa Miidhagsoo Gurmuu, Mojoo irraa
2. Iftiyoom Hirkisaa, Adaamaa irraa
3. Weellisaa Ibraahim Roobaa, Karrayyuu irraa
4. Huseen Boruu, Karrayyuu irraa
5. Boruu Boosat, Karrayyuu irraa
6. B/saa Mokonnin Galaashee, Maqii irraa
7. Miidhagsoo Turoo, magaalaa Maqii irraa
8. Abbittii Dhumee, magaalaa Baatuu irraa
9. Jaabir Ahmed, Ona Boosat, magaalaa Boolee irraa
10. Mohaammad Kadir, Ona Boosat magaalaa Boolee irraa


ከጸጥታና ፍትህ የጋራ ግብረ ሃይል በቅርቡ በባህር ዳር እና በአዲስ አበባ በተፈጸመው የግድያ ወንጀል ዙሪያ


Qeerroo bilissummaa oromo amboo .


Kol. Abiyi Ahimad_FARDA TROOY_Habashootni Ittiin QBO Laamshessuuf Ergatanimoo; Dhuguma Fira QBO’ti?


Oduu injifannoo Injifannoo
Eda halkan jechuun adooleessa 6/2019 leencichi bosonaa WBO’N zoonii lixaa keessa socho’u qellem wallaggaa aanaa Hawwaa Galaan magaalaa Machaaraa keessa caampii waraanaa wayyaanee bakka lamatti argamu guutummaan guutuutti barbadeesseera. Bakki jalqabaa kaambii komaandi poostii guddicha magaalaa Machaaraa keessaa loltuu dhibba lamaa ol qabatee jiru tokko osoo hin hafiin ol itti seenuun diina dhiiga ilmaan oromoo dhugdu dacheetti ishee dabaleera gaardoonni waraanaa caampicha eeggaan jaha WBO’N fayyaa ishee booji’ee jira. Inni lammaffaan kaampii komaandi poostii kanarraa bakka kiloomeetira 20 ol fagaattu magaaluma machaaraa keessatti halkanuma edaa naannoo bulchiinsa magaalaa Machaaraatti gamoo baankii daldala Itoophiyaa isaan irra qubatanii jiran erga kashakkasheen booda eegdota gamichaas nama afur booji’ee deeme. bakka hojii isaatti amma elekooptorri tokko madoo fi reeffa guuruuf sochii irra waan jirtu fakkaatti….itti fufa
ILMAAN ABBA GADAA/KADIR TOLLA 2019 NEW OROMO Music

ተጋለጠ አለምን እያነጋገረ ያለው ጠሚ አብይ አህመድ ወጣት እያለ የተቀረጸ ምስል ትክክ ለኛ ምንነቱ ተጋለጠ Abiy

Below Single Post