KMS:Ibsa ABO fi Ajeechaa Jaalatamaa fi kabajamaa Artist Hacaaluu Hundeessaa irrattii Ilaalchisee turtii H/D/ABO Jaal Daawud Ibsaa Waliin

KMS Qophii Addaa Amajjii 30 2020 Ibsa ABO fi Ajeechaa Jaalatamaa fi kabajamaa Artist Hacaaluu Hundeessaa irrattii Ilaalchisee turtii H/D/ABO Jaal Daawud Ibsaa Waliin

Kaayyoo Multimedia Service -KMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ODM Qophii addaa keenya guyyaa hardhaan dhimma ajjeechaa Weellisaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa irratti gaggeeffamarratti xiyyeeffanna.Yaada namoota kallattii bilbila fi viidiyoodhaan kallattiidhaan ni keessummeessina. Lakkoofsa bilbla +1-202-4157560 https://app.belive.tv/43583/guest.Odeeffannoo dabalatadhaaf kallattii Website,YouTube and Facebook keenya Oromo Diaspora Media ODM nu hordofaa jenna!Odeeffannoo ragaa qabu ODM’dhaaf kennuuf +1-202-415-7560 nu gahu dandeessu.Raadiyooodhaan bilisaan sagantaalee keenya hordofudhaaf immoo 1 518-906-1784.For more information check our Website,youTube, Facebook and othe social media platforms too.Galatoomaa!Haala Oromoo fi Oromiyaa hardhaa irrattihoo maal jedhu isa jedhurrattis gaaffii muraasa ni gaafanna.Fuula YouTube fi Facebook keenya Subscribe ykn immoo Follow gochuudhaan nu hordofuu akka hin daganne!