KMN: HAALA SIYAASAA YEROO IRRATTI MARII PRF. ISQI’EEL GABBISAA WALIIN.

KMN: HAALA SIYAASAA YEROO IRRATTI MARII PRF. ISQI’EEL GABBISAA WALIIN.

KMN:- Caamsaa 23/2020 DHIMMA KEENYA !
=================================
HAALA SIYAASAA YEROO IRRATTI MARII PRF. ISQI’EEL GABBISAA WALIIN.

” የተሰራዉ የተሌቭዥን ትዕንት ነዉ, ምክንያቱም ሀሳቡን በህዝብ ፊት ነዉ ያንሸራሸርነዉ ለማለት ነዉ:: ከአንድ ብሄር ብቻ አሰስተያየት ሰጪዎች መመረጣቸዉ በአ