KMN:-DHIMMA WAL GAHII GULLALLEE IRRATTI TURTII ITTI HD ABO OBBO ARAARSOO BIQILAA WALIIN.

KMN:- Adoolessa 27/2020
DHIMMA WAL GAHII GULLALLEE IRRATTI TURTII ITTI HD ABO OBBO ARAARSOO BIQILAA WALIIN.

Sagantaan keenya eegaleera. Dhiyaadhaa!


BB$: BREAKING NEWS/ ODUU AMMEE
JULY 27/2020


Justice for Hacaaluu Hundeessaa balalii xayyaaraa Magaalaa Edmonton Alberta – Hiriira 4ffaa booda.


#Quba_Qabaadhaa
Uummatni Oromoo bal’aan dhimma walga’ii waajjira ABO Gullalleetti taa’ame jedhamuun Wal qabatee akka yaaddoo keessa jirtan beekamaadha. Keessattu olola jijjiirraa HD haaraa jechuun Kan Midian alagaa biyya keessaaf alaa EBS, ETV, FN, ESAT, OBN Fi kkf afarsaa jiruuf gurra hin kenniinaa hin dhaggeeffatiinaa. Hoogganni jijjiirame tasumaa hin jiru Dhimma kana qulqulleeffachuufis galgala kana
BBC News Afaan Oromoo
Oromia News Network – ONN
Oromia Media Network
VOA Afaan Oromoo dhaggeeffadha!
#Shere gochuun Daddaffiin uummataan ga’aa.

Tulluu Hiyyeessaa

Bilxiginnaan Oromiyaa aangoorraa kaaseetu nuuf muude. Sababnisa Tigray (TPLF) fi Waraana Bosonaa waliin quunnamtii qabdu waan ta’eef aangorraa hari’amtaniittu jedhaniiniin Jaal Dawud isa torbee tokko dura mana jireenyaa isaatti hidhameen. Yoo Hayyu dureen badii qabaatan Bilxiginnaantu nuuf kaasee nama haarawaa immoo nuuf muudaa ree jarana? Ofiifuu Qubee Dursuu qabuum. Amaariffa gubbaarra oolchaniitu afaan Oromoo itti aansanii kataban. Baqqaa Oromiyaan dirqamtee Itoophiyaa godhamtee
Kan isaaniituu badii meeqatu jira yaa jamaa!

Milkessa Hailu-Milky


“Guyyaa kaleessaa walgahii gullalleetti eegalle har’a xummurre jirra. Haala yeroo irratti mari’achuu irraa kan hafe ajandaan adda hin jiru. Akka jedhame jaal dawud angoo irraa buusuf walitti hin qabmine”

Dubbii himaa ABO
Jaal Qajeelaan radio sagalee jarmman irratti kan dubbatan

Seenaa Abdiisaa


Oduu Ammee: Walga’ii I/H/D ABO dhaan waamame irraa kan qooda fudhatan MGS ABO J/ Hundee Daraaraa fi J/Dachaas Roobaa waliin godhame.

Oromia News Network – ONN