Kitaabi Yaasoo Kabbabaa Hordofaa ‘SHIRA’ jedhu biyya Masrii,magaalaa Kaayirootti eebbifameera.

Kitaabi Yaasoo Kabbabaa Hordofaa ‘SHIRA’ jedhu biyya Masrii,magaalaa Kaayirootti eebbifameera.
Yaasoo baga gammadden jedha. Oromoon biyya Egypt keessa jiraattan galatoomaa! warri kitaaba kana barbaaddan immoo ana biraas argachuu dandeessu!
Baga milkoofte goota Hogbarruu Oromoo!

Caalaa Hayiluu 

Ittan malateessaa
Quba shan itti maarree
Shira nutti xaxee
Akka manee sariitii martee
Qanbarriwaan shiraan
Mormatti kayyaame
If keessaati baastee
Qalamaan cobsina
Qolannee faccisna
Gadaa tokko malee
Limmeen si waraantee
Kaleessuma doomte
Summiin keessatti si cobde
Booka taate cobdee
Baga mirgaan galtee
Br.barreessaa walaleessa,yedelleessaa Jaal Yaasoo Kabbabaa Hordofaa

Yaasoo Kabbabaa Hordofaa.