Kibxata darbe butamee guyyaa shaniif achi buuteensaa dhabamee kan ture obboleessi keenya Firaa’ol Darajjee eda halkan sa’atii shanii booda magaalaa Bishooftuu keessatti gatamee argameera

Kibxata darbe butamee guyyaa shaniif achi buuteensaa dhabamee kan ture obboleessi keenya #Firaa‘Ol Darajjee eda halkan sa’atii shanii booda magaalaa Bishooftuu keessatti gatamee argameera.

Akkuma argameen gara mana yaalaa geeffamee amma haala gaariirra jira jedhan. Baga nagaa taate. Lubbuudhaan argamuuniyyuu waan tokko!
Galatoomaa!

Leta Kenei Aga