Khartouhm-TPLF rakkoo keessaa baasuuf Sudan yaaliitti jirti !!

Khartouhm-TPLF rakkoo keessaa baasuuf Sudan yaaliitti jirti. Ammas akkuma bara 1990 san waan yaadamu jira.

Hundeessaan TPLF abboy Sibhat Naggaas Kahrtoum jira. Ob Leencoo Lataa Khartoum gahanii jiru.

Dubbiin kun waan itti bahu hin beekne. Garuu, QBO irratti waan bara 1990 keessa Khartomitti tolfame ni yaadanna. Yeroo sanas Ob Leencoo fi Mallas Zenawwiin kan wal tahan Khartoum keessatti ture


Leencoo_Lataa lamuu oromoo gurgurachuuf Abbooy_S/Naggaa waliin suudanitti marii irra jiraachuun dhagame,

Takkaa gurguuramnee lamuu hin gurguuramnu!! No more OPDO 2nd ODF.

TPLF

 

4 Comments

  1. Leencoon A.Duulaa (Abbau Dullaa) bakka bu’uu ni dandaha! Oromoof garuu ba’aa malee humaa hin dabalu.

  2. Ana kan na dhibe leenco lataa maalif TPLF keessa hin dalagne ykn qondaala maa hin taane haga garaa

  3. Leenchoo Lataa is one who sold out the Oromo people in 1992 to the TPLF gangs of thieves. He left the Oromo people in disarray and went abroad to seek asylum in Norway. Leenchoo Lataa is an old charlatan. He has no acceptance in Oromiyaa (Biyya Oromoo). He is wasting his time. ODF is another OPDO to serve PG7 as puppet. We Oromos do not need ODF (another OPDO) that is led by a charlatan.

    We have KFO (Kongiresa Federaalawaa Oromoo)/OFC (Oromo Federalist Congress) for a peaceful struggle. For Leenchoo Lataa it is appropriate to join KFO/OFC rather than PG7. Brehanu Nega is anti-Oromo propagandist. He is ambitious to be the most brutal Minilik III to prevent the independence of Oromiyaa (Biyya Oromoo).

  4. Leenchoo Lataa propagates the Ethiopian unity. Ethiopian unity is based only on force and coercion. I believe simultaneously being an Oromo and an Ethiopian is impossible. We have dropped the Ethiopian identity. We are sticking to our national identity (Oromo national Identity). We do not need the Ethiopian identity.

Comments are closed.