KFOn filannoo keessaa dhiibamee bahuu itti gaafatamaan waajjira KFO obbo Xurunaa Gamtaa beeksise.

KFOn filannoo keessaa dhiibamee bahuu itti gaafatamaan waajjira KFO Obbo Xurunaa Gamtaa beeksise.

“Wajjira olaanaa irraayyuu namoota filannoo kana qindeessuuf ramadaman shan keessaa namootni afur mana hidhaa jiru. Kanaaf afaan guttadhee kanan dubbachuu danda’u, filannoo kana keessaa dhiibamnee ba’uu keenya sabni keenyas, hawaasi addunyaas akka nu beeku ibsuun fedha. Miseensonni keenya aanaalee fi godinaalee adda addaa keessa jiran kan filannoo kana qindeessuu danda’an, kan taajjabdootallee filachuu danda’an mana hidhaa keessa jiru” jedhe. Maddi BBC


Itoophiyaan Oromoof rakkoo dha. Oromoon rakkoo keessaa bahuu qaba.
Seenaa rirmi hin nyaatu!!
 
 


Akkuma kaleessaa ti; Bilisummaa waan jaalannuuf wareegama baafna! Waanti jabeessanii jaalatan tola hin argamu!!
Isin yaadanna; Kanaaf, hadheeffannee gabrummaa jibbina!!


Gumaan Galaanaa Imaanaa iyyaa jira!!
Ijoollee kana abbaa malee kan godhe, ergamtoota Abiy bobbaasee dha..


Namni waraqaa Sobaa qabatee maqaa ABOtiin kaadhimamaa ta’ee galmeef dhiyaate tokko tureera.
Maqaa ABOtiin kaadhimamaan dhiyaate akka hinjirre ABOn qaama dhimmi ilaalu, boordii filannoo biyyoolessaa, hubachiisera; dogoggorri uumames sirratee jira.
ABOn kaadhimamaa filannoof hindhiyeessine!
Sabqunnamtii ABO
Damee Biyya Alaa
4/03/2021
ABO