KFO: Kun haasawa Dr. Mararaan guyyaa arraa Walisotti taasisan dha. Itti muddi!

Daa’imtuu KFO : Kun haasawa Dr. Mararaan guyyaa arraa Walisotti taasisan dha. Itti muddi!

Daa’imtuu KFO
===========
Waliso
=====
KFOn guyyaa harraa godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Walisootti uumataan wal argee jira.

KFO cinaa haa dhaabbannu! Godinas ta’ee, aanaa kamiyyuu keessatti Waajirri KFO haabanamu! Yoo danda’ame hanga gandaatti, hoggantoonnii biyyaarra demanii sagalee isaanii dhageessisuun haa eegalu!

Qabsoon itti fufa!

KFO

Eebba Jaarsolii Walisoo!!
==================
Dura Taa’aan Partii KFO Dr.Mararaa Guddinaa,waajira Paartii isaanii banuuf wayita Magaalaa Walisootti argamaniitti simannaan ho’aa haala kanaan taasifameeraaf!!
Gabaasni kan Qeerroo Walisooti.Vidiyooleen hedduus nuu dhaqqabaniiru.Tartiibaan isiniif maxxansa.


Naqaamtee Irraa
“Gaggeessotootni KFO M.Naqaamteetti Haala Mijeessitoota Namoota 3/sadii/Filachuu Dhaan, Bifa Kanaan Guyyaa Hardhaa Bifa Kanaan Waajjira Banateera.”