KELLO/ONN: A discussion with Swedish Democratic party MP Thomas Hammarberg

KELLO/ONN: A discussion with Swedish Democratic party MP Thomas Hammarberg

Edmonton Alberta Canada


KELLO/ONN LIVE :A discussion with Swedish Democratic party MP Thomas Hammarberg -Human right expert and an Oromoo scholar Chala Abdissa on socio-politiacl issue of Ethiopia.


MOOTUMMAAN FEDERAALAA,MOOTUMMAA NAANNOO TIGRAAYITTI JAARSUMMAA ERGACHUUFI.

Naannoon Tigraay Of danda’ee filannoo gaggeessuuf murteessee heeyyama boordii filannootin ala tibba darbe komishinii filannoo naannichaa hundeessuun ni yaadatama.
Mootummaan Abiyyi Ahimad immoo filannoo kamiiyyuu Tigraayi heeyyama keenya ala gaggeessuu hin dandeessu jechuun dhaadatus TPLF deebii naasisaa kennuun paartii Bilxiginnaa daranuu sodaa keessa galcheera.Sababa kanaan wal shakkii fi walitti gaarreffannaan waan Uumameef, Waraanaa guddaa ijaaree qabu itti agarsiisuun paartii Bilxiginnaa kan muddama hamaa keessa galche Addi Bilisummaa Ummata Tigraay ( TPLF) mootummaan Dr Abiyyi Ahmad Pirezidaantii Afrikaa Kibbaa Tigraayitti akka jaarsummaa ergatu dirqisiiseera.

Mootummaan federaalaa naannoo tigraayitti jaarsummaa ergachuun sirni Bilchiinsichaa gar-malee laafuu fi dadhabaa jiraachuu isaa agarsiisa jechuun hayyoonni siyaasaa qeeqaa jiru.Gama biraatin naannolee akka Oromiyaa humnaa fi qawween komaandi postiin bulchaa Tigraayi sossobuu fi jaarsummaan kadhachuun, Tigraayi akka biyya of dandeesseetti ofiin of bulchaa jiraachuu mirkaneessas jechuun hayyoonni siyaasaa yaada isaanii ibsaniiru.
Jaarsummaan kunis hin milkaa’u taanan TPLF fi PP jidduutti rakkoon daranuu hammaachaa deemuun kufaatii PP saffisiisuu mala kan jedhanis jiru.

#Maddi BBC AFAAN Oromooti


We will not match the West or China, but as Oromos we will have our own ideological and philosophical signature within the global community.

China has Confucianism intertwined with Communism served with very particular kind of Capitalism. Now they are exporting it in fact (the West is closing down their Confucian institutes abroad in many places, due to current situation).

The West has Democracy and Capitalism, with clear Greek and Roman origins. (they are still exporting, and successfully)

India has Hinduism served with Western Democracy and Capitalism. (India is not working to export its philosophy, in fact it is a net loser in ideological war).

Arabs have Islam served with particular kinds of Autocracies and Monarchies. (Arabs are actively exporting their ideals to all Muslim people around the globe, successfully)

Japan has Shintoism blended with various Chinese and Western philosophies. (Japan is an net loser in ideological war, it only export Toyotas

Africa is still dark continent, a westland of colonial European ideas. It is ok to take Western ideals but Africans need to have their own philosophical and ideological bearings to proudly stand on within the global community.

Naftengas not only copied colonialism from the Europeans to subjugate others, they also brought feudalism, monarchy, hierarchicalism, political Christianity; then later communism/Marxism/Leninism. Ethiopia is today a very poor country made in an image of Amharic speaking Naftenga who worshiped and imported European, middle eastern and eastern ideas/ideals. It is an alien failed state. (National Philosophy of people involves distinct economic, social, political, religious/faith and psychological /moral order of society, and upbringing of individuals within the society).

This is exactly why Ethiopia should follow the Oromo way or the Oromo will have its own way to create an independent Biyya (republic) Gadaa Oromiyaa. By any metrics and characterisation, the Oromo political philosophy, ideals and values are not inferiors to those mentioned above, they are in fact better.

Biyya Oromiyaa

Shimallis Abdiisaatti Reeffaa #HaacaaluuHundeessaa Finfinneetti akka deebi’u murteesse. Jawaarfaan murtii kana keessatti ga’ee waan takkaa hin qaban.
DUBBANNU! DHUGAA RAGAA HAA BAANU! Waan raajii kana dhaggeeffadhaa. Seenaafis ol kaawwadhaa

Gadaa Hunde