Keessummaan keenya kan Caffee Tumaa Barreessaa, Injinaraa fi falmaa

 

Keessummaan keenya kan Caffee Tumaa Barreessaa, Injinaraa fi falmaa mirga namoomaa kan tahe ob

Keessummaan keenya#Caffee Tumaa, Barreessaa, Injinaraa fi falmaa mirga namoomaa kan tahe obbo Lammii Beenyaa jedhama.

Caalaa Hayiluu Abaataa