Keessummaa OMN (22/07/2019)

Keessummaa OMN (22/07/2019)

Milkii Waaqeffannaa!!!

Hojiin babal’inaa fi guddina Amantii Waaqeffannaa akkuma ciminaan itti fufetti jira!

Yaa’iin Walii galaa Galmoota Dh/H/Amantii Waaqeffannaa Magaalaa Buraayyuu Galma Muummee lakk. 1 Galma Malkaa Gafarsa Buraayyuu tti wax. 14-16/2011 gaggeeffame irraa video jeekarsa fudhatamedha.

Kuni dhaloota ofta’uu ti!


OMN:Oduu Guyyaa (Adoolessa 23/2019)

Ejjennoo ODP, Afaan Oromoo saboota kaan osoo hin barsiisin Afaan Hojii Federaalaa hin goonu. Saboota kaan osoo hin barsiisin Afaan Oromoo yoo afaan Hojii Federaalaa goone, mootummaa federaalaa Oromoon ni dhuunfata.

Kanuma ibsi Taakkalaan BBC Af Orof kenne. Yaada biroo hin qabu.

Dhimma kana irratti habashaan takka akkas naan jedhee ture; አሁን ኦሮምኛ የፌደራል የሥራ ቋንቋ ከሆነ ኦሮሞ ደግሞ በታሪክ አጋጣም አማርኛም ስለሚችሉ የፌደራሉን ተቋማት ይቆጣጠራሉ። ሌሎች ደግሞ ኦሮምኛ ባለመቻላቸው ተወዳዳሪ ልሆኑ አይችሉም naan jedhee ture. Maarree waanuma Taakkalaan Dubbateen adda miti.

Singitan Jootee