OMN: Obbolleessa keenya Muhammad Amiin kan kaleessa Afrikaa kibbaatti harka namaatin ajjeefame

OMN: Obbolleessa keenya Muhammad Amiin kan kaleessa Afrikaa kibbaatti harka namaatin ajjeefame

Obbolleessa keenya rabbiin haa araaramuuf, teessoon isaa jannata haa taatu.
Amiiiiiiiiiiiiiinn Amiiiiiiiiiiiiiinn.

Obboleesa keena jaalatamaafii kabajamaa obbo Mohamed amiin abba nagaha rabbiin jannatan isa haamilkeesu maatii isaatiifii umata keena Africa kibba jiran rabbi obsa isinii haakennu, dhiga isaa rabbi haabaasu.
Mohamed amiin jechun dargageesa karaa rabbi irratti cimaa tahe kasalaata shanan masjiidatti malee hinsalaane rakkata qarqarun kan beekame gaachana ummata oromoo tahun kaan Guyya xiiqii namabasu, fula gammachutiin nama simatu, waan barrbade kanirraa hin dhabne abba nama maraa rabbi jannataan sihaa gammachiisu.

Shamshadin Taha

Johannesburg police are hunting for two suspects who shot and killed a man outside a Mayfair mosque late last night.