Site icon Kichuu

Keekiyyaa Badhaadhaa “Oromoo jalaa Karaa Ga’llakkisii”

Keekiyyaa Badhaadhaa “Oromoo jalaa Karaa Ga’llakkisii”
Hilaa lallaa lallaa, uuy, hubattee, hubattee?

Keekiyyaa Badhaadhaa “Oromoo jalaa Karaa Ga’llakkisii”
Hilaa lallaa lallaa, uuy, hubattee, hubattee?

 

Exit mobile version