Karrayyuu, Matahaaraatti Simannaan ABO kanas gumaache: Leelloo Qeerroo (Onk.17/2018)

Karrayyuu, Matahaaraatti Simannaan ABO kanas gumaache: Leelloo Qeerroo (Onk.17/2018)


Karrayyuu, Matahaaraatti Simannaan ABO kanas gumaache: Leelloo Qeerroo (Onk.17/2018)
Foollee Gadaa Melbaa dhiichisa nu agarsiisan


Ummanni Oromoo Karrayyuu, Magaalaa Matahaaraa Fi Naannoo Onk. 17/2018 Jila ABO J/ Abdii Raggaasaa, J/Dr.Shuggux Galataa,J/ Saamiyaa Usmaan of keessaa Qabu Kuma Dhibbootaan Bahee Simate.
Gammachuu Itti Dhagahames Ibsate.