KarooraTorbeePP-PPn amma illee dheebuu Oromoo ajjeesuu hin baane. Kun karoora ishii torban dhufanii ti.

#KarooraTorbeePP-PPn amma illee dheebuu Oromoo ajjeesuu hin baane. Kun karoora ishii torban dhufanii ti.
Ofeegagnnoon qabsoo keenya itti fufuun barbaachisaa dha.

“1. Ajandaa jijjiiru qabna kanaaf torbee dhufu Hooggansi olaanan naannoo Oromiyaa iddoo 6tti qoodun torbee guutu eebbaa projecti geggeessu fi bal’innaan uwwisa miidiyaa kennuun ilaalcha hawaasa gara misooma deebisuu
2.dheerachu filannoo irratti hanga gadii qaamota gara garaa waliin marii gochuu
3.Humna koori adda baasun tarkaanfii fudhachuu
4.seeli diinaa adda baasun hordoffi gochuu fi tarkaanfii fudhachuu
5.dargaggoota fudhatama qaban faayidanis yoo ta’e offitti qabuun irratti hojjachuu kun waan hanga ammaa goonen bu’aa guddaa keessattu odeeffannoo diina argachuu irratti baay’ee nu gargaara jiru.”

Dábessá Gemelal